Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo
-
email - obecní úřad
Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo

Nařízením č.1/2014, kterým se vydává tržní řád, byl s platností od 1.1.2015 zakázán podomní prodej zboží a služeb na celém území obce.
V případě porušení tohoto nařízení, volejte Policii ČR, Obvodní oddělení Tišnov, tel. 974 626 750 

Od 4. května 2015 je zahájen svoz popelových nádob

jednou za 14 dní. 

„Na SŠ a ZŠ v Tišnově mají ještě několik volných míst v učebních oborech Opravář zemědělských strojů a Ošetřovatel – ošetřovatelka.

Uplatnění ještě mohou získat i zájemci o studium ve čtyřletém oboru Mechanizace a služby, který je zakončen maturitní zkouškou“. 

Třídění bioodpadu
Na návsi obce je umístěn zelený kontejner, do kterého můžou občané ukládat bioodpad ( trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu atd...) 

Svoz velkoobjemového odpadu
Kontejner bude na návsi přistaven od 15.5.2015 do 18.5.2015
Do velkoobjemového odpadu patří nadměrný odpad, který se nevejde do popelnic, nepatří sem nebezpečný odpad (elektronika, spotřebiče, pneumatiky, barvy atd.) 

TOPlist