Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo
-
email - obecní úřad
Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo

prevence přenosu infekční žloutenky >> odkaz << 

DSO Tišnovsko zpravodaj

    >> odkaz , ročník 1/2016 <<Obec Borovník Vás srdečně zve na

dětské odpoledne spojené s Mikulášskou nadílkou a

tradičním srnčím gulášem,

které se budou konat dne 10. 12. 2016

v budově bývalé školy.

Program:    

13:30 – 14:00  Hromadné vypouštění balonků s přáním pro Ježíška

                        14:00 – 16:30   Rukodělné vánoční dílničky pro děti

                        16:30 – 16:45   Vítání občánků

                        16:45 – 17:30  Mikulášská nadílka

                        17:30 – 18:45  Tradiční srnčí guláš

                        18:45 – 20:00   Tombola (lístky á 10,- Kč)

Občerstvení   zajištěno.

Za sponzorské dary děkujeme. 

Vážení občané,

připomínáme, že dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem. Doporučená cena kontroly je 1500,-. Prosíme o nahlášení zájemců na obci do 20.listopadu 2016 . Dle seznamu bude poté domlouván termín osobně s každým zvlášt.

Prohlídku bude provádět firma Plynotop A-Z s.r.o. IČ 05035546,Táborská 233/144615 00 Brno,servisní partner firmy Viadrus pro kotle Viadrus a kotle neznámého výrobce. Bližší informace vám budou poskytnuty na telefonním čísle 608709046, 734523754.

Cena neobsahuje náklady za vyčištění a výměnu vadných dílů.

Při kontrole dojde k  posouzení stavu kotle, stavu komína, kouřovodu, zapojení kotle a topného systému. 

Proto před samotnou kontrolou vše řádně vyčistěte. Zjistíte-li při čištění, že je třeba některé díly vyměnit, nahlaste prosím jejich seznam technikovi, aby vám je mohl přivézt a zároveň vyměnit.

Proto, aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením (dopadla dobře),musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Musí být v pořádku, keramické tvarovky, rošty, regulační prvky atd.

   

  Dle zákona 201/2012 Sb. je každý provozovatel kotle na pevná paliva s příkonem nad 10 kW, což je téměř každá domácnost topící pevnými palivy, povinen zajistit zákonnou revizi svého kotle do konce roku 2016 a následně každé dva roky. Platí pro staré i nové kotle bez ohledu na emisní třídu nebo datum instalace, hrozí pokuta 20 000 – 50 000 Kč.

 --->  zákonné revize kotlů. pdf   <--

 --->  kotel, komín .. poradenství.pdf  <---

--->  ceník.pdf  <--- 

V rámci projektu,, Milion stromů pro Jihomoravský kraj" a s tím související akcí ,, Zasaď strom", který pořádal spolek MAS Brána Vysočiny, jsme stejně jako každá členská obec tohoto spolku obdrželi jabloň, která byla zasazena u potoka na pozemku p.č.. 146/1

                    

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

 Důrazně upozorňujeme občany na nutnost ukládání ŘÁDNĚ SEŠLÁPNUTÝCH plastových a papírových odpadů do kontejnerů. Při současném špatném ukládání odpadů je obec nucena zajišťovat častější vývoz těchto kontejnerů, což má za následek zvyšování nákladů obce. To se může projevit v příštím roce na výši poplatku za popelnice.

Dále žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali pouze odpady, pro které jsou kontejnery určeny. 

 

OZNÁMENÍ  OBČANŮM

poplatky za komunální odpad ve výši 400,- Kč za osobu

poplatek za chalupu ve výši 400,- Kč

poplatek za psa ve výši 100,- Kč

PLATBU A ZNÁMKY SI VYZVEDNĚTE

NA OÚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH,

STŘEDA od 19 - 20 hodin do 31.5.2016 

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE    MUDr. Petr Kos – tel.:601 575 382    Osová Bítýška 130

Tel.: 566 536 733, 727 886 736   email: ordinace.osbityska@seznam.cz

Ošetřující lékař: MUDr. Švehlová Anna, sestra: Musilová Pavlína DiS.

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí  8:00 – 12:30 (13:00 – 15:00 pro objednané)

Úterý     8:00 – 12:30 (13:00 – 15:00 pro objednané)

Středa   8:00 – 13:00

Čtvrtek (9:00-12:00 pro objednané) 13:00 – 18:00

Pátek    8:00 – 11:30

V době od 7:30 – 8:00 odběry krve, injekce pod. 

 

Třídění bioodpadu
Na návsi obce je umístěn zelený kontejner, do kterého můžou občané ukládat bioodpad ( trávu, listí, větve, ovoce, zeleninu atd...) 
  

Nařízením č.1/2014, kterým se vydává tržní řád, byl s platností od 1.1.2015 zakázán podomní prodej zboží a služeb na celém území obce.
V případě porušení tohoto nařízení, volejte Policii ČR, Obvodní oddělení Tišnov, tel. 974 626 750 

 

Komentáře

Nový vzkaz
nick  
text
 
 
562-8pět  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist